Tjenester

Her finner du oversikt over noe av det vi kan tilby.

Organisasjonsutvikling

For de fleste bedrifter er menneskene en viktig faktor i gjennomføringen av bedriftens strategi. Organisasjoner må derfor reorganiseres, tilpasses og utvikles. Vi bistår med organisasjonsdesign, reorganiserings - og nedbemanningsprosesser, implementerings - og utviklingsprosesser.

Vi benytter @Ledelse på Norsk sin metodikk i våre organisasjonsutviklingsprosesser, der vi kobler virksomhetens strategi sammen med gjennomføring og oppfølging.

 

Ledelses - og team - utvikling

For å bli god må vi være i utvikling. Det gjelder både for ledere og for medarbeidere. People Mode er en del av @Ledelse på Norsk og kan tilby alt fra større utviklingsprogram for hele organisasjonen til mindre treningsgrupper og teamutviklingsseanser. Ta kontakt for å få det rette tilbudet tilpasset din organisasjon.

 

Rekruttering

For å bygge et solid team er vi avhengig av å ha menneskene med de riktige holdningene, evnene og ferdighetene. Vi bistår i rekrutteringsprosessen fra A - Å. Vi er selv opptatt av kompetanse og er DNV sertifisert på rekruttering, og ønsker å gi både oppdragsgiver og kandidatene en god opplevelse gjennom prosessen.

 

Styreevaluering og styrerekruttering

Å ha et velfungerende styre er vesentlig for å sikre gode beslutninger og evne til å implementere dem. Gjennomføring av jevnlige styreevalueringer er hensiktsmessig for å sikre god dynamikk og at teamet er sammensatt på en hensiktsmessig måte for selskapet. For å sikre tilførsel av god og riktig kompetanse kan bistand til rekrutteringsprosessen være hensiktsmessig.

 

HR 

Mange små og mellomstore bedrifter har ingen eller få dedikerte ressurser på HR. Vi bistår bedrifter med enkeltoppdrag eller kan være bedriftens eksterne HR avdeling, alt etter behov. Kanskje trenger dere en gjennomgang av rutiner og prosesser i organisasjonen, har behov for å bygge en kompetansestruktur, eller trenger noe til å gjennomføre og implementere konkrete tiltak. Vi finner løsninger som er tilpasset dere.

 

Kommunikasjon

Kommunikasjon er nøkkelfaktoren for samhandling. Hvordan snakker vi sammen i vår organisasjon? Hvordan skal du sikre at vi får til en kommunikasjonsstruktur i organisasjonen som treffer alle? Hva, når og hvor skal vi kommunisere? Hvordan spiller kommunikasjon en viktig rolle i kulturbyggingen i organisasjonen? Hvordan påvirkes vår interne kommunikasjon den eksterne kommunikasjon og vice versa? Her er mange spørsmål som vi sammen kan være med å finne gode løsninger for.

 

Coaching og individuelle samtaler

Noen ganger står vi ved veivalg eller situasjoner i livet der vi trenger en utenforstående å snakke med, og se nye perspektiver og muligheter. Samtaler kan bookes av enkeltpersoner selv eller av arbeidsgiver i saker der det kan være hensiktsmessig å få inn en tredjepart.