Salmon Evolution

Salmon Evolution er et norsk oppdrettsselskap som arbeider for bærekraftig lakseoppdrett.

Salmon Evolution er et landbasert oppdrettsselskap som driver med oppdrett av atlanterhavslaks. De har fokus på å forbedre fiskevelferden samtidig som de arbeider med bærekraftige løsninger.


Vi har bistått Salmon Evolution i rekrutteringsprosesser.