Reknes

Reknes er leverandør av IT-løsninger for miljø- og gjenvinningsbransjen.

Reknes er ledende leverandør av programvare og tjenester innenfor markedssegmentene container, energigjenvinning, gjenvinningsstasjon, mottak, renovasjon, returselskap og transport. De bidrar til automatisering og standardisering av små og store virksomheters forretningsprosesser.


Vi har bistått Reknes med rekruttering og HR-oppgaver.